Una imatge molt impressionant és veure créixer el poble de Foios des del reduït nucli poblacional de postguerra al poble gran i compacte de 2015… en només 16 segons! Per a veure-ho hem construït un GIF, és a dir, una animació que es repeteix en bucle infinitament. També hem preparat una animació de Cuiper amb les fotografies corresponents i podeu veure-la al costat dret de la del poble. Per a contemplar les fotografies aèries amb tranquil·litat, les reproduïm més avall.

La font de les fotografies aèries és l’Institut Geogràfic Nacional, que té penjat en obert tot el capital de fotografies aèries i documents cartogràfics que conserva. Podeu veure-ho a la seua web: http://fototeca.cnig.es/, i descarregar les imatges en PDF, fins i tot imprimir-les en gran qualitat.

Podeu veure les fotos en gran clicant sobre elles.

Títol Fotos aèries de Foios i Cuiper 1945-2015
Font Institut Geogràfic Nacional
Data de la publicació Dimecres 1 d’abril de 2020

Foios fotos aeries

Cuiper fotos aeries

1. Vol Americà Sèrie A o Projecte “Casey Jones”: 1945-1946

Foto aèria sobre Foios el diumenge 24 de febrer de 1946

Vol sobre Cuiper el diumenge 30 de setembre de 1945

Foios. La imatge més antiga que tenim de Foios, feta el diumenge 24 de febrer de 1946, pareix que cap a migdia. El nucli urbà és menut, amb menys d’una vintena de carrers. A la dreta destaca la imponent nau de la Jutera, on treballaven prop d’un millar de persones. Quant als usos del sòl, el que s’aprecia és el terme quadriculat per bancals d’horta, amb unes poques parcel·les dedicades a fruitals (tarongers, possiblement, que eren la principal font de divises de l’Estat).

Cuiper. Vol sobre Cuiper el diumenge 30 de setembre de 1945. Una imatge idíl·lica d’horta amb una platja verge. Si ens fixem en la data veiem que esta foto es va fer uns pocs mesos abans que les de Foios, suposem que per l’interés estratègic de la costa. Rarament es veu alguna parcel·leta de fruitals, però en general les terres es dedicaven a horta -en un moment de carestia i de fam quasi generalitzada-, i els cultius arribaven fins a la vora mateixa de la mar.

Són imatges del vol fotogràfic de l’Espanya peninsular, realitzat en els anys 1945-46 per l’Army Map Service dels EUA, també anomenat vol Americà Sèrie A o vol “Casey Jones”. Les imatges han estat cedides pel Centre Cartogràfic i Fotogràfic de l’Exèrcit de l’Aire (CECAF) al Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG) de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN).

«El vol, ens diu José Luis Benito al seu blog sobre botànica i paisatgisme (https://jolube.wordpress.com/), va sorgir de la necessitat que tenien els Aliats, després de desembarcar a Normandia al juny de 1944, de comptar amb una cartografia adequada del territori europeu. El projecte es va proposar al mes d’octubre d’aquest mateix any, però no es va poder dur a terme fins a la derrota final d’Alemanya per l’elevat nombre d’aeronaus requerit (Pérez Álvarez, 2013).

«Són les forces aèries dels EUA (USAF) i Regne Unit (RAF) les que dissenyen el projecte “Casey Jones” 1, qualificat com d’Alt Secret, per realitzar un vol fotogramètric de gran part d’Europa i nord d’Àfrica. Els EUA veien a Espanya com un territori clau per la seva incapacitat bèl·lica i situació geoestratègica, per la qual cosa intentaran arribar a acords puntals en un equilibri estratègic d’acords i hostilitats basats en la desproporció de forces en els quals van oferir millores d’aeroports i més tard el propi vol fotogramètric “Sèrie a”, a canvi d’establir una base aliada davant l’imminent inici de l’anomenada “Guerra Freda”.

«El vol de 1945-1946 o Project Casey Janes, per la seva antiguitat i àmplia cobertura nacional, és el vol aerofotográfico de major interès històric disponible a Espanya i altres països europeus. Si bé la seva precisió mètrica és menor que la dels vols de la dècada dels cinquanta a causa de la càmera emprada i a la seua menor escala. És la imatge aèria més antiga del país, d’aquí el seu valor.

«Gràcies als grans avenços duts a terme pel bàndol aliat en la tecnologia per al reconeixement aeri durant la guerra, EUA disposava de la logística necessària per a realitzar un vol estereoscòpic de precisió mitjançant navegació Doppler dels avions, basada en estacions receptores fora d’Espanya. S’estima que els EUA van realitzar més de 171 milions de fotografies aèries durant aquest període. El vol Sèrie A va començar entre febrer i març de 1945, al principi sense comptar amb Franco, desviant els avions nord-americans de les rutes autoritzades acordades en 1943 per al transport militar entre Gibraltar i Istres a França; i posteriorment en una segona fase des de febrer a setembre de 1946, després d’arribar a acords amb Espanya, quan ja coneixien el projecte, a canvi de cedir aquest material gratuït i permetre el control dels vols mitjançant caces espanyols.

«Els treballs es van realitzar intensament sota condicions poc idònies, lluny dels equinoccis, amb un sistema de navegació doppler que requeria d’un vol inicial en què després d’un llarg procés de càlculs es planificaven per als successius dies diverses passades seguides que devien solapar per crear els estèreo (visió en tres dimensions).

«Característiques tècniques del material gràfic

«El vol es componia originalment de 435 rotllos de pel·lícula, la meitat només estan disponibles a positius (pitjor qualitat). Cada full 1: 50.000 té una mitjana d’entre 25 i 30 fotogrames de 23cm x 23cm realitzats mitjançant 4 passades horitzontals (Est-Oest) i 7 a 9 fotogrames per passada. Els fotogrames no tenen les dades d’altímetre, hora, dades de vol, de la càmera i del seu focal. S’estima que han estat realitzats entre 6000 m i 8000 m d’altitud amb una focal d’entre 150 i 155 mm, aconseguint una escala real d’aproximadament 1: 45.000.»

2. Vol Americà Sèrie B: 1956-1957

Vol sobre Foios el dissabte 12 de maig de 1956

Vol sobre Cuiper el mateix dia, ds. 12 de maig de 1956

Foios. Dissabte 12 de maig de 1956. Respecte de la imatge anterior, deu anys abans, veiem que a la carretera de Barcelona es van plantar arbres per fer ombra i que a la Jutera havia hagut alguna xicoteta ampliació, però sobretot que al sud de la població, a partir del carrer Delme, s’havia fet una ambiciosa ampliació: carrer Martirs, Francesc Corell i Sant Roc. El mateix any del vol, el 1956, apareixen datades estes cases en el cadastre. Els anys 50 s’està recuperant paulatinament l’economia espanyola i es pot accedir a prou crèdit per a que les poblacions inicien atrevits projectes de creixement urbà. Per la resta, l’horta continua dedicada massivament a les activitats hortícoles, de cereals o lleguminoses. Si en la foto anterior veiem el terme més pelat és possiblement perquè es va fer en febrer, en canvi en esta imatge de maig veien la foscor de la verdura avançada la primavera.

Cuiper. Vol el mateix dia que a Foios. En les fotografies no pareix que hi haja transformacions urbanes ni agrícoles més enllà dels canvis de tonalitat en les parcel·les deguts a la rotació de cultius. En canvi, quan veiem el GIF ens adonem que en realitat hi ha un canvi molt gran: la desaparició de desenes de metres de platja, possiblement per efecte de l’ampliació dels ports del nord fins al Delta de l’Ebre, que produeix la principal aportació d’arena a tota esta riera del Mediterrani. Una desaparició que continuarà durant els següents anys.

3. Vol Interministerial: 1973-86

Vol sobre Foios en algun moment entre 1973 i 1986

Vol sobre Cuiper en algun moment entre 1973 i 1986

Foios. En esta tercera imatge no hi ha data de vol, només s’indica que es va realitzar entre 1973 i 1986. Vint anys després de l’anterior veiem grans canvis en el poble i en el terme: el detall anecdòtic és que ja s’havien retirat els arbres de la carretera. D’altra banda, vora la Jutera es desenvolupava un polígon industrial, i el creixement del casc urbà continua creixent: a banda i banda del carrer Hugo de Bacharach i de la carretera CV-300, i sobretot al nord de la població, on van apareixent illes de cases i nous carrers. A l’horta sorprèn veure com els bancals d’horta s’han convertit massivament al cultiu de tarongers, que aleshores continuava sent un bon negoci per a l’exportació.

Cuiper. Com en el cas de Foios, només tenim una data indeterminada entre 1973 i 1986. En esta imatge sí que veiem canvis importants: el creixement urbà, delimitant l’Avinguda de la Mar, i l’establiment d’unes naus industrials per a l’exportació de cítrics. Perquè, igual que a Foios, gran part dels camps s’han transformat a la citricultura. Quant a la platja, continua reduint-se la seua amplària, a més l’autovia s’ha convertit en una frontera es diria que impenetrable.

4. Vol Nacional: 1980-1986

Vol sobre Foios en algun moment entre 1980 i 1986

Vol sobre Cuiper en algun moment entre 1980 i 1986

Foios. Vol 1980-1986. La data és molt poc precisa, perquè a més coincideix amb part de la del vol anterior. Tot i això s’aprecia que este és posterior per nombrosos detalls visibles a l’est i al nord del casc urbà, és a dir, per la construcció d’edificis i l’aparició de solars. Tot i que és una de les pitjors fotografies de la col·lecció en tant a qualitat d’imatge, s’aprecia més definició en els bancals de tarongers i un lleuger creixement en el nombre d’estos en detriment dels cultius d’horta.

Cuiper. Sobre la foto fixa no pareix que hi haja novetat, però de nou veure la seqüència animada mostra canvis sorprenents. La línia de platja ha parat la seua reducció, però és que a més a més ara pareix que estiga recuperant-se. La raó l’hauríem de buscar fora de càmera, en les transformacions poc curoses en tota la línia de platja en molts quilòmetres amunt i avall. També pareix que ací hi haja menys parcel·les dedicades a la taronja, però pot ser efecte de la poca definició de les fotos.

5. Vol de costes: 1989-1991

Vol sobre Cuiper en algun juny de 1989

Cuiper. En esta imatge veiem estabilitat urbana a Cuiper i una línia de platja que es manté. Les restes de posidònia sobre la platja indicarien bona qualitat de les aigües i del fons marí. Com que este vol és recull específicament la costa únicament hi ha disponibles imatges de Cuiper. En este cas, les fotos són més xicotetes i tenen informació sobre el carret fotogràfic (número de fotografia, data, marca, etcètera) al voltant de la imatge. Este vol es realitzà per encàrrec de l’Institut Geogràfic Nacional entre 1989 i 1991. En el nostre cas, les fotos són de juny de 1989. L’escala és 1:5.000 i la grandària de pixel (GSD) és de 12 cm. A més, sabem que és la imatge 9.158.

6. Vol quinquenal: 1998-2003

Vol sobre Foios el diumenge 7 de novembre de 1999

Vol sobre Cuiper el diumenge 7 de novembre de 1999

Foios. Diumenge 7 de novembre de 1999. Una quinzena d’anys després de la imatge anterior veiem com l’espai entre la via de MetroValència i la CV-300 s’ha colmat d’edificis d’habitatges i indústries, desapareixent l’horta definitivament. A més a més, es veuen nous edificis rodant el poble, exceptuant de nou la zona sud, aturada des que en 1956 es van urbanitzar els tres carrers esmentats. També veiem com es redueix l’espai entre Foios i Albalat pel creixement del veí. Ah, i es veu la primera rotonda!

Sobre l’ús agrícola, en esta imatge (potser per efecte de la millora en la definició) creiem observar poc de vigor en els cultius de tarongers, potser per efecte de la crisi que ja afectava bona part de les varietats de cítrics.

Com es pot apreciar a les fotos, els vols es fan cap a migdia, entre altres coses per evitar les boires matinals i les possibles confusions provocades per l’ombra del sol.

Cuiper. Vol sobre Cuiper diumenge 7 de novembre de 1999. Dos canvis importants: el Polígon Industrial del Mediterrani al nord, i els dos espigons de la platja de Meliana al sud, que fan que l’arena torne a acumular-se a la platja de Foios.

7. Vol PNOA 2010

Vol sobre Foios diumenge 8 d’agost de 2010

Vol sobre Cuiper diumenge 8 d’agost de 2010

Foios. Diumenge 8 d’agost de 2010. Segurament el fet de fer les fotografies en diumenge tindrà una raó que encara no hem comprés. En 2010 estem en el pitjor de la crisi econòmica que començà en 2008. Tot i això, sobre la foto aèria creiem reconèixer el boom de la construcció que es va patir arreu del món i que es va acarnissar especialment al nostre estat. El poble es veu cercat per edificis i solars, trencant la tradicional convivència entre zona urbana i zona agrícola. Pel nord els edificis han arribat al seu límit, al carrer del Cid. Però a on més es nota eixe creixement és al sud del poble, que s’havia mantingut verge des de 1956 i que ara té una frontera molt clara al carrer Projecte E. A més, les rotondes ja s’han desplegat per tot arreu, alimentades per la variant de la CV.300.

Cuiper. El vol en un diumenge d’agost ens mostra l’ús recreatiu de la platja. També veiem que en la lògica de l’explotació del sòl dels anys anteriors, s’han edificat alguns adossats al carrer Mestre Antonio Collado del Castillo i la zona va convertint-se en un barri residencial.

Estes imatges formen part del Pla Nacional d’Ortofotografia Aèria (PNOA) de l’Institut Cartogràfic Nacional (dependent del Ministeri de Foment) que va començar en 2004. Es poden consultar els seus objectius i les seues especificacions tècniques a la seua web http://pnoa.ign.es/. Cada any varien les zones de vols del PNOA, de manera que només estan disponibles les que reproduïm en esta pàgina. Els canvis en el poble continuen sense pausa.

8.  Vol PNOA 2012

Vol sobre Foios el dijous 19 de juliol de 2012

Vol sobre Cuiper el dijous 19 de juliol de 2012

Foios. Dijous 19 de juliol de 2012. Dos anys després de l’anterior, immersos en la recessió econòmica més gran des de la Guerra Civil, pocs canvis podem trobar entre esta imatge i aquella, tret de constatar que efectivament no hi ha canvis en el desenvolupament urbà del poble. La construcció s’ha aturat.

Cuiper. Mateix dia que en Foios, dj. 19 de juliol de 2012. Veiem estabilitat i pocs canvis. Cal tindre en compte que les fotos només tenen dos anys de difèrencia.

9. Vol PNOA 2015

Vol sobre Foios el dimarts 26 de maig de 2015

Vol sobre Cuiper el mateix dimarts, 26 de maig de 2015

Foios. Vol sobre Foios el dimarts 26 de maig de 2015. De nou la notícia és que no hi ha notícia. Una economia ralentitzada i amb dificultat per accedir al crèdit manté els solars buits. En el paisatge a penes trobem alguna parcel·leta en què el llaurador s’ha avorrit dels tarongers i ha deixat la terra campa.

Cuiper. Trobem la mateixa situació que en la imatge anterior i, com en Foios, de nou la notícia és que, en la conjuntura d’estos anys, no hi ha novetat.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *