• 29
  • 10.405

ÚLTIMA PUBLICACIÓ

Fernando Barrachina, pintor vocacional

Fernando Barrachina Ausina (1933) és conegut al poble com a pintor. En esta entrevista ens parla de la seua passió per la pintura i del context en què va impulsar i crear junt a altres persones el Centre d’Art de Foios, un espai inèdit en la zona que ha ajuda a les persones apassionades per la pintura ajuntar-se i compartir la seua afició. També ens parla de la postguerra, de la guerra i d'altres temes.

PUBLICACIONS ANTERIORS

MEMÒRIA ORAL

Fernando Barrachina, pintor vocacional

Fernando Barrachina Ausina (1933) és conegut al poble com a pintor. En esta entrevista ens parla de la seua passió per la pintura i del context en què va impulsar i crear junt a altres persones el Centre d’Art de Foios, un espai inèdit en la zona que ha ajuda a les persones apassionades per la pintura ajuntar-se i compartir la seua afició. També ens parla de la postguerra, de la guerra i d'altres temes.

PÈDIA

Col·lecció de fotos de la Banda de Música (i II)

/
Segona part de la col·lecció de fotos de la Banda de Foios, replegada per Miquel Valls i amb comentaris de luxe de Miguel Rodrigo Plasencia i Salvador Murgui Casinos.