• 33
  • 13.015

ÚLTIMA PUBLICACIÓ

‘El coloqui dels Borbons. per Nelo el de Foyos’

‘El coloqui dels Borbons. per Nelo el de Foyos’ és un romanç satíric molt breu que conta l’exili de la regina Isabel II en 1968. El nom de l’autor és una referència al Foios huitcentista en l’imaginari de l’Horta de València.

PUBLICACIONS ANTERIORS

MEMÒRIA ORAL

Rosa Rausell, dona treballadora, família de músics

La tia Rosita Rausell Carceller (1922) ens fa un relat de dona treballadora des de molt menuda: passejant xiquets de familiars, de “tiraoreta” en el magatzem de taronja o a la Jutera, i després duent endavant la seua família; una família singular de moltes generacions de músics que van creuant-se amb altres històries (per exemple la de la música popular a la base de la Societat Musical).

PÈDIA

‘El coloqui dels Borbons. per Nelo el de Foyos’

‘El coloqui dels Borbons. per Nelo el de Foyos’ és un romanç satíric molt breu que conta l’exili de la regina Isabel II en 1968. El nom de l’autor és una referència al Foios huitcentista en l’imaginari de l’Horta de València.